práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Životopis
Štruktúrovaný životopis je jedným zo základných dokumentov, ktoré uchádzači o pracovnú pozíciu predkladajú potenciálnym zamestnávateľom. Životopis by mal stručne a pritom dostatočne charakterizovať uchádzača o zamestnanie, popísať jeho pracovné skúsenosti, vzdelanie, znalosti a príp. iné vlastnosti. Súčasťou životopisu by mali byť aj viaceré formy kontaktných údajov, napr. telefónne čislo a e-mailová adresa. V prípade požiadavky zadávateľa pracovného inzerátu, by mala byť priložená aj fotografia.
Vzor životopisu »
Vzor životopisu v Anglickom jazyku »
2015 Práca|

Štruktúrovaný životopis

|Kontakt