práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Vzor životopisu v Anglickom jazyku
Životopis v anglickom jazyku sa nazýva latinským slovným spojením "curriculum vitae", resp. v skratke CV. Pre štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku sa vzťahujú základné všeobecné náležitosti, na základe ktorých môže zamestnávateľ získať obraz o uchádzačoch o pracovnú pozíciu a posúdiť možnosť ich prijatia. V sekcii osobné údaje v rámci životopisu, vypracovanom v anglickom jazyku sa na rozdiel od štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku, uvádza aj pohlavie uchádzača o pracovnú pozíciu.
CURRICULUM VITAE
Osobné údaje [Personal informations]
Akademický titul, Meno, Priezvisko
Ulica, číslo ulice
PSČ, Mesto alebo obec
Krajina
Dátum narodenia [Date of birth]
Národnosť [Nationality]
Pohlavie [Gender]
Telefónne číslo [Telephone number]
E-mailová adresa [E-mail address]
Pracovné skúsenosti [Work experience]
Názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa,
približný dátum trvania pracovného pomeru, pracovná pozícia
Vzdelanie [Education]
Názov vzdelávacej inštitúcie, adresa vzdelávacej inštitúcie,
približný dátum trvania štúdia, názov študijného odboru, príp. zameranie štúdia
Kurzy [Courses]
Názov vzdelávacej inštitúcie, adresa vzdelávacej inštitúcie,
približný dátum trvania kurzu, názov kurzu, príp. zameranie kurzu
Jazykové znalosti [Language knowledge]
Cudzí jazyk - úroveň ovládania príslušného cudzieho jayka
Počítačové znalosti [PC skills]
Názov počítačovej znalosti - úroveň ovládania príslušnej počítačovej znalosti
Vodičské oprávnenie [Driving licence]
Prehľad platných tried vydaného vodičského oprávenia
Záujmy [Interests]
Stručný prehľad záujmov
2015 Práca|

Vzor životopisu v Anglickom jazyku

|Kontakt