práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania
K náležitostiam žiadosti o prijatie do zamestnania patria základné osobné údaje a kontaktné údaje uchádzača o zamestnanie, názov a adresa potenciálnho zamestnávateľa, resp. adresáta žiadosti, označenie dokumentu "žiadosť o prijatie do zamestnania" a obsah žiadosti.
Nasledujúci formát žiadosti o prijatie do zamestnania je možné použiť aj ako dokument, prostredníctvom ktorého preukazujú nezamestnaní občania, evidovaní v registri uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí rodiny hľadanie zamestnania prostredníctvom internetu, resp. elektronickej pošty.
Akademický titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a e-mail uchádzača o zamestnanie
Názov potenciálneho zamestnávateľa
Ulica a číslo ulice
PSČ, Mesto alebo obec
Krajina
Vec: Žiadosť o prijatie do zamestnania
Na základe inzerátu, uverejneného na portáli Abcde.fg - http://www.abcde.fg/pracovna-pozicia-123456/, dňa 1.2.2014, sa uchádzam o pracovnú pozíciu "Názov pracovnej pozície". V prílohe správy zasielam svoj
životopis a motivačný list.
S pozdravom,
Meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie
v "Mesto alebo obec", dňa 1.2.2014
Podpis uchádzača o zamestnanie
2015 Práca|

Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania

|Kontakt