práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Zamestnanie
Nezamestnaní občania, ktorí majú záujem vykonávať konkrétnu formu zárobkovej činnosti, sa môžu rozhodnúť pre jednu z viacerých alternatív práce za odplatu. Záujemcovia o vykonávanie zárobkovej činnosti, môžu pracovať u zamestnávateľov alebo sa môžu stať samostatne zárobkovo činnými osobami, t.j. podnikateľmi.
2018 Práca|

Zamestnanie

|Kontakt