práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Výpoveď zo zamestnania
Legislatíva Slovenskej republiky umožňuje zamestnancom podať výpoveď zo zamestnania viacerými spôsobmi. Podľa zákonníka práce môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer výpoveďou, dohodou o skončení pracovného pomeru a príp. skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, počas jej plynutia.
V prípade podania výpovede zo strany zamestnanca, ktorý nie je v skúšobnej dobe sa vyžaduje dodržanie zákonom stanovenej minimálnej výpovednej lehoty alebo lehoty, dohodnutej v pracovnej zmluve. Pri skončení pracovného pomeru dohodou sa pracovný pomer končí dňom, navrhnutým v dohode, s ktorým súhlasí zamestnanec aj zamestnávateľ. Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, môže zamestnanec, ktorému plynie písomne dohodnutá skúšobná doba. Zamestnanec tak môže vykonať bez udania dôvodu, písomne a spravidla aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer ukončiť.
Vzor výpovede zo zamestnania »
Vzor výpovede zo zamestnania dohodou »
Vzor výpovede zo zamestnania v skúšobnej dobe »
2015 Práca|

Výpoveď zo zamestnania

|Kontakt