práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Práca v zahraničí
Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie môžu slovenskí občania pracovať v členských krajinách EÚ za rovnakých podmienok ako občania týchto krajín. Zamestnať sa v inom štáte, ktorý je členom Európskej únie je teda možné bez nutnosti získania pracovného povolenia. EÚ má v súčastnosti 28 členských krajín vátane Slovenskej republiky, v ktorých sa minimálna mesačná mzda v pohybuje v rozmedzí od 123 Eur do 2049 Eur. V niektorých členských štátoch EÚ minimálna mzda nie je zákonom stanovená. Na prácu v iných zahraničných krajinách ako sú štáty EÚ, sa často vyžaduje získanie príslušného víza, resp. pracovného povolenia.
Záujemcovia o prácu v zahraničných krajinách sa môžu o pracovné pozície uchádzať osobne, čo si vyžaduje vycestovanie do konkrétnej krajiny, čím vďaka priamemu kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom dochádza k úspore poplatkov, ktoré by si prípadne vyžadovalo využitie sprostredkovateľských služieb. Ďalšou možnosťou je hľadať zamestnanie v zahraničí za asistencie pracovnej agentúry, čo predstavuje pohodlnejšiu formu uchádzania sa o voľné pracovné miesta. Nevýhodou využívania služieb pracovných agentúr je v mnohých prípadoch výška poplatku za sprostredkovanie zamestnania a prípadná neserióznosť niektorých agentúr, ktorá sa aj napriek novelizácii zákonov, resp. legislatívy občas vyskytne.
Práca v anglicku »
2018 Práca|

Pracovné ponuky

|Kontakt