práca, zamestnanie v zahraničí
bl Aktuality Pracovné ponuky Práca v zahraničí Zamestnanie Životopis Motivačný list Žiadosť o prijatie do zamestnania Výpoveď zo zamestnania bl
Ako a kde hľadať zamestnanie
Nezamestnanosť v Slovenskej republike sa po krízovom období výrazne znížila a v roku 2017 dosiahla úroveň približne 6 %. Miery evidovanej nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch sa však od seba odlišujú. Uchádzači o zamestnanie majú na výber niekoľko možností, akým spôsobom si hľadať prácu.
ÚPSVAR - Využívanie služieb úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý spolupracuje s nezamestnanými a pomáha im s vyhľadaním nového zamestnania. Nezamestnaní, ktorí sú zaevidovaný v registri uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVAR, nemusia pravidelne platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne. Úrady práce spolupracujú aj zo zamestnávateľmi a tak uchádzačom o zamestnanie ponúkajú prehľad o voľných pracovných pozíciách. Zoznam pracovných pozícií, ktoré ÚPSVAR evidujú sú k dispozícii v priestoroch konkrétnych úradov a aj online na web stránke www.upsvar.sk, resp. www.istp.sk. Výhodou využívania služieb ÚPSVAR je bezplatné zníženie záťaže pre uchádzačov o zamestnanie pri hľadaní práce. Úrady práce od nezamestnaných nepoberajú poplatky za prípadné sprostredkovanie zamestnania. Nevýhodou je pomerne veľký počet uchádzačov o uverejnenú pracovnú pozíciu.
Pracovné agentúry - Sprostredkovávajú kontakt medzi zamestnávateľmi a potenciálnymi zamestnancami alebo priamo vstupujú s uchádzačmi do pracového pomeru a priraďujú ich na príslušnú pracovnú pozíciu. Výhodou personálnych agentúr je, že úzko spolupracujú najmä s veľkými podnikmi a teda môžu sprostredkovať prácu pomerne rýchlo a pre väčší počet uchádzačov. V niektorých prípadoch poskytujú agentúry aj služby bezplatného alebo spoplatneného ubytovania. Nevýhodou personálnych agentúr je, že ich zamestnanci nemusia mať k dispozícii rovnaké výhody ako tzv. kmeňoví zamestnanci v konkrétnej firme.
Inzercie práce - Ponúkajú prehľad voľných pracovných pozícií. Pracovné ponuky sú uverejňované prostredníctvom rôznych druhov médií ako sú tlač, teletext a pravdepodobne najčastejšie internet. Uchádzači o zamestnanie v tomto prípade priamo reagujú na voľnú pracovnú pozíciu. Výhodou pracovných inzercií je pomerne veľká prehľadnosť pracovných ponúk a možnosť rýchlej reakcie na uverejnené ponuky. Nevýhodou je obyvkle veľký počet uchádzačov, pripadajúcich na inzerát, publikovaný v inzerciách práce.
Oslovenie potenciálneho zamestnávateľa - Priame kontaktovanie vybraného podniku, ideálne písomnou formou, teda prostredníctvom papierových dokumentov alebo elektronickej pošty. Dokumenty odoslané potenciálnemu zamestnávateľovi by mali zahŕňať životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, príp. motivačný list. Výhodou priameho oslovenia zamestnávateľa je individuálne posúdenie zaslanej žiadosti a v prípade, že uchádzač o zamestnanie spĺňa požiadavky na konkrétnu pracovnú pozíciu, môže byť táto forma hľadania zamestnania veľmi efektívnou. Nevýhodou môže byť finančná náročnosť v prípade odosielania žiadosti o prijatie zamestnania poštou viacerým zamestnávateľom.
Vzor životopisu v Slovenskom jazyku »
Vzor životopisu v Anglickom jazyku »
Žiadosť o prijatie do zamestnania »
Práca v zahraničí »
TOPlist2018 Práca|

Zamestnanie, pracovné ponuky, práca v zahraničí

|Kontakt